•  
  (03:47)
  Asya Abubakarova - Hastam hilar
 •  
  (03:23)
  - Asya degan ela
 •  
  (04:26)
  - Asya bezam x'anna bu novk'a
 •  
  (04:14)
  asya abubakarova - Без названия
 •  
  (03:48)
  Aset Abubakarova - Ho d1alur vac
 •  
  (05:06)
  Asya Abubakarova - bezaman hish
 •  
  (04:26)
  Asja_Abubakarova - San_bezam
 •  
  (03:19)
  Abubakarova - Сан деган эла (муз и сл Т Дадашева)
 •  
  (03:39)
  - Asya ca xillera x'o'ga x'ejar sa
 •  
  (04:00)
  - Asya man Marzonaw
 •  
  (04:38)
  - Asya Abubakarova X'o suna vic lur vac caa,vezarna doxko ca yala
 •  
  (04:10)
  - Asya Abubakarova Nick" belar
 •  
  (03:11)
  - Asya Abubakarova Selxana dara i
 •  
  (03:52)
  Asya - Abubakarova
 •  
  (04:03)
  Asya Abubakarova - h`o d1alur vac
 •  
  (03:09)
  ASet Abubakarova - eh' docu yurtaho
 •  
  (03:38)
  Asya Abubakarova - Сийлахь Даймохк
 •  
  (04:05)
 •  
  (04:26)
  Asya Abubakarova - San Bezam
 •  
  (03:54)
 •  
  (03:55)
  Asya Abubakarova - Безаман дош
 •  
  (04:26)
  014 A ABUBAKAROVA Zima - 014 A ABUBAKAROVA Zima
 •  
  (04:23)
  Aishat_Abubakarova - Nevestam